ویدئو مسابقات

رکورد زنی

توضیحات ویدئو

سوپر رکورد جهان پهلوان حسین رضا زاده

توضیحات ویدئو

رکورد جهانی و به یاد ماندنی حسین رضا زاده

توضیحات ویدئو

ویدئو رکورد زنی حسین رضا زاده

متفرقه

توضیحات ویدئو

کلیپی جالب از حسین رضازاده

توضیحات ویدئو

وزنه زدن حسین رضا زاده با ذکر حضرت ابوالفضل(ع)

توضیحات ویدئو

سنگین ترین وزنه دنیا از منظر حسین رضا زاده

مسابقات

توضیحات ویدئو

وزنه برداری حسین رضازاده حرکت یکضرب سیدنی

توضیحات ویدئو

وزنه برداری حسین رضازاده حرکت دوضرب سیدنی

توضیحات ویدئو

وزنه برداری رضا زاده در المپیک

توضیحات ویدئو

مسابقات المپیک ۲۰۰۴ آتن

توضیحات ویدئو

مسابقات ،سوپر رکورد جهان پهلون

توضیحات ویدئو

حسین رضا زاده؛ از المپیک سیدنی تا آتن