عناوین و افتخارات

المپیک

بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰

(در انگلیسی: Games of the XXVII Olympiad) که به طور رسمی با نام «بازی‌های المپیاد بیست و هفتم» و همچنین «بازی‌های هزاره» شناخته می‌شود، از ۱۵ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۰۰ میلادی در شهر سیدنی در کشور استرالیا و با حضور ۱۰٬۶۵۱ ورزشکار زن و مرد از ۱۹۹ کشور جهان و در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد.

حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۲٫۵ ۲۱۲٫۵  اول
حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۲٫۵ ۲۱۲٫۵  اول

کسب نشان طلای مسابقات

بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴

بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ (در انگلیسی: Games of the XXVIII Olympiad) که به طور رسمی با نام «بازی‌های المپیاد بیست و هشتم» شناخته می‌شود، از ۱۳ اوت ۲۰۰۴ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ میلادی در شهر آتن در کشور یونان و با حضور ۱۱٬۰۹۹ ورزشکار زن و مرد از ۲۰۲ کشور جهان و در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد. در پایان مسابقات ۳۰۱ مدال المپیک توزیع شد.

حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۰ ۲۰۷٫۵ ۲۱۰ ۲۱۰ اول
حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۵۰ ۲۶۳٫۵ ۲۶۳٫۵ ۲۶۲٫۵ اول

کسب نشان طلای مسابقات

قهرمانی جهان

سانتو دومینگو پایتخت کشور جمهوری دومینیکن است.

حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۶ ۲۰۵   دوم
حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۴۲٫۵ ۲۵۲٫۵ ۲۵۲٫۵ ۲۴۲٫۵ ۵

کسب نشان برنز مسابقات

بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰

(در انگلیسی: Games of the XXVII Olympiad) که به طور رسمی با نام «بازی‌های المپیاد بیست و هفتم» و همچنین «بازی‌های هزاره» شناخته می‌شود، از ۱۵ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۰۰ میلادی در شهر سیدنی در کشور استرالیا و با حضور ۱۰٬۶۵۱ ورزشکار زن و مرد از ۱۹۹ کشور جهان و در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد.

حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۲٫۵ ۲۱۲٫۵  اول
حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۲٫۵ ۲۱۲٫۵  اول

کسب نشان طلای مسابقات

بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰

(در انگلیسی: Games of the XXVII Olympiad) که به طور رسمی با نام «بازی‌های المپیاد بیست و هفتم» و همچنین «بازی‌های هزاره» شناخته می‌شود، از ۱۵ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۰۰ میلادی در شهر سیدنی در کشور استرالیا و با حضور ۱۰٬۶۵۱ ورزشکار زن و مرد از ۱۹۹ کشور جهان و در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد.

حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۲٫۵ ۲۱۲٫۵  اول
حرکت اول حرکت دوم حرکت سوم نتیجه رتبه
۲۰۵ ۲۱۲ ۲۱۲٫۵ ۲۱۲٫۵  اول

کسب نشان طلای مسابقات